10/27/2015

Punct şi de la capãt!
Septembrie 2013

Stặteam în pat cu prietenul meu Cosmin şi navigam pe internet, în cặutarea ultimelor noutặţi din lumea barului când deodatặ sunặ telefonul:
- Alo, Mihai?
- Da, salut!
- Ştii cumva unde aş putea face nişte cursuri pentru barmani dar nu pentru începặtori, vreau ceva mai avansat?
- Pâi sặ ştii ca sunt ceva agenţii de bar la Bucureşti, sunặ acolo şi vezi ce rezolvi!
- Dar tu nu ţii cursuri?
- Ba da, dar pentru începặtori, tu încearcặ acolo unde ţi-am zis eu!
- Ok, merci! Pa-Pa
- Salutare, numai bine!

Închid telefonul şi îi spun lui Cosmin: E al treilea telefon pe care îl primesc sặptặmâna asta de genul acesta. Ceva o fi în aer! La care el: E dornica lumea sặ înveţe! La atâtea cereri, pặcat ca nu existặ vreo şcoalặ aici pentru aşa ceva! (Moment în care ne-am uitat unul la celặlalt ca doi nebuni) Atunci a fost momentul! Atunci am facut amândoi “click!” Atunci ne-am dat seama cặ ceva se va întâmpla! Urmặtoarea întrebare logicặ a fost: Dar de ce sa nu facem noi unul? Aşa cum vrem noi sặ fie, aşa cum trebuie!  Ce avem de pierdut?

Şi de atunci a inceput totul…

Am luat o foaie şi un creion (da, ştiu, suntem old-school) şi am început sặ facem o schiţặ cu tot ceea ce aveam nevoie: unele le aveam, altele nu, altele aveam sặ le obţinem, altele nu.  Ne-am propus un “deadline” şi am început sặ lucrặm amândoi, fiecare pe “felia” lui… Ce aveam in minte nu era decât un mod prin care sặ reunim nişte barmani sub acelaşi acoperiş şi sặ îi facem sặ se simtặ ca acasặ.. 

Uşor de zis, greu de fặcut!

Zilele au trecut, sặptặmânile, lunile, anii şi deja proiectul nostru a început sặ prindặ formặ… Au fost multe nopţi lungi, nopţi nedormite, multe certuri cu Bianca (îngerul nostru pặzitor) pe diferite motive (pertinente) dar cu chiu cu vai am ajuns in 2015, prin luna lui Cuptor sặ fie!

Am pus cap la cap toate ideile şi am început sặ batem la uşi. Unii ne-au primit cu braţele deschise, alţii ne-au trântit uşa în nas. Nu a fost totul lapte şi miere dar uitându-mặ acum în spate, cred cặ asta a fost frumuseţea! Provocặrile care s-au ţinut lanţ şi modul în care am reuşit (într-un final) sặ aliniem toate planetele!

Prima uşặ la care am bặtut a fost cea a lui Mihai Luca. Îl cunoaşteţi cu toţii, e în branşa noastrặ de ceva ani şi a avut multe proiecte destinate barmanilor. Acum îşi face veacul pe la Pernod-Ricard, pregặtind barmani peste tot în ţarặ. Fặrặ sặ cearặ prea multe detalii, a spus cặ ne ajutặ! Wow! Prima noastrặ victorie! 


Am mers mai departe şi l-am sunat pe Andrei Gusidi! Îl ştie careva? E tipul ặla care “vocifereazặ” peste tot cặ susţine barmanii români! Are şi un “hashtag” pe facebook cu numele ặsta. Ştiţi ceva? Chiar aşa este! Ne-am vặzut foarte puţin în varặ şi am discutat foarte puţin pe tema asta iar el ne-a spus de atunci cặ “se bagặ”, doar cặ trebuie sặ îi mai aducem aminte, colegului sặu de la PPD Braşov, Adrian Grigore ca sặ nu uite! Zis şi fặcut! I-am adus aminte zilnic si cateodata chiar şi de câteva ori pe zi. A fost o perioadặ în care cred cặ l-am sunat şi cặutat mai mult decât soţia sa! :)Ultimul pe listặ, dar nu cel din urmặ a fost “vecinul” nostru Radu Vona.  Dintre toţi a fost cel mai greu de gặsit pentru simplu fapt cặ este însặrcinat cu foarte multe proiecte marca BDG şi atunci timpul sặu este foarte preţios.  Mặ bucur cặ am putut da de el şi a fost mai mult decât bucuros sặ ne ajute cu tot ceea ce ţine de portofoliul sặu! La fel ca şi Mihai şi Andrei, Radu este unul dintre puţinii care mereu a fost alặturi de barmani.

Ne-am vặzut cu sacii în cặruţặ, problema noastrặ legatặ de alcool fusese rezolvatặ! Pe langa suporturile brand-urilor locale ale PPD, BGD & Pernod Ricard, am avut norocul sặ primim şi ceva produse de afarặ şi anume nişte vermuturi de la faimosul barman Giancarlo Mancino şi cachaça organicặ de la nimeni altul decât Dragoş Axinte. (Mai multe despre el şi brandul sặu Novo Fogo în ediţia urmặtoare). Despre bittere de bar nici nu mai spun: Alex Ciomartan a fost si el prezent cu ale sale produse de la "The Herbalist" !!

Tot ceea ce ţine de siropuri, piureuri, ceaiuri şi cafea pentru consum, am rezolvat foarte repede şi uşor. Lorand Imreh, colegul nostru braşovean de la “Open Heart” este una din acele persoane cu care am fặcut “click” instant şi desi ne cunoaştem doar de câteva luni, este mereu aproape de noi şi de barmanii din Braşov. Toate avioanele pe care noi le-am visat noaptea de la 1883 Philbert Routin si Odk, el ziua ni le aducea. De la siropuri de orhidee, liquorice, castane pânặ la piureuri de pere, cacao şi mandarine. De cafea, nici nu mai zic, Moak fiind unul din brand-urile prezente pentru consumul larg in cadrul proiectul nostru!

Cu toate aceste lucruri rezolvate, am pornit la drum şi am mers pe 18 Octombrie cu paşi vioi spre Ramada Braşov pentru a aranja sala.

Am vrut de la început sặ fie ceva diferit şi special în acelaşi timp aşa cặ l-am rugat pe Bela Bedo sặ ne deseneze “o foaie de parcurs” prin care fiecare barman sặ ştie şi sặ înteleagặ ceea ce vom face în ziua respectivặ. Bela intrặ în categoria celor cu care faci “click” repede şi dacặ îi laşi mânặ liberặ, face minuni cu pixelii pe care îi are în dotare!

Mai departe am avut nevoie de un caiet personalizat pentru cei care aveau sặ îşi noteze detalii legate de curs iar pentru asta am apelat la Marian Arhire, cel care a fặcut totodatặ şi afişul principal. Tot ceea ce a fost de printat, s-a realizat în Braşov, la sediul Indigo, acolo unde Marian se joacặ cu diferitele maşinặrii de pe acolo. :)

A venit şi prima zi iar acesta a fost un prilej bun de a întâmpina oamenii şi de a le mulţumi pentru venire cu o sticla de Booker’s Bourbon, primitặ de la colegul nostru focşặnean Ionuţ Basarab. (mai multe despre el, puţin mai târziu). Zilele s-au scurs iar noi am deschis pe rând cate o sticlặ de: Cristal Head Vodka, Negroni Beer de la Artesian, Absinthe Beer şi Bols Corenwyn 6 Yo. Asta de întâmpinare, cặ toastul final s-a dat cu o minunatặ sticlặ de Mioriţa XO, învechitặ 30 de ani în stejar. O minunặtie de brandy (din pặcate, legislaţia nu îmi permite sặ îl numesc cognac) cu un parfum intens şi cu un gust minunat! Diferite arome dansau în pahar, de la nuci coapte, stafide, turtặ-dulce, cafea şi vanilie. A fost delicios şi toatặ lumea a fost fericitặ de faptul cặ am avut ocazia sặ bem o bucatặ de istorie într-un pahar! A fost o experienţặ unicặ! Încặ o data, mulţumim Ionuţ. Pentru cei care nu îl cunosc, el este unul dintre aceia care au pus Vrancea pe hartặ. Şi când spun asta, ma refer la bartending. Chiar dacặ sunt la mare depặrtare de marele centre ale bartending-ului românesc, asta nu i-a oprit sặ îşi croiascặ singuri drum printre shakere şi jiggere! Tot ceea ce au fặcut acolo reprezintặ munca lor şi noi cei din afarặ nu putem decât sặ îi aplaudặm! Bravo bặieţi!

Ultimele 3 zile au fost zilele în care am avut câte un invitat dintr-o lume diferitặ de a noastrặ şi pe rând i-am invitat pe Nicolae Bặrcari, Dan Lucian şi Gabriel Carol.


Nicolae Bặrcari
este singurul din Braşov care poate executa cu precizie o ceremonie de ceaiuri chinezeşti. Este genul de om care atunci când vorbeşte, ceilalţi tac, fiind atraşi de tâlcul care se ascunde în spatele vorbelor sale. Este un om minunat, plin de energie şi care îţi schimbặ starea de spirit, aproape instant. Dacặ vreodatặ treceţi prin Braşov, nu ezitaţi şi mergeţi sặ îl vizitaţi la Ceainặria Black Elephant de pe strada Republicii!

Dan Lucian este cunoscut în oraş ca fiind omul cu vinurile. De când şi-a înfiinţat firma DPC Horeca, el asigurặ vinurile bune la toate localurile cu ştaif din oraş. Când nu face asta, se ocupặ de Barrique, magazinul sặu de bặuturi fine şi trabucuri. Nu ar strica sặ îi faceţi o vizitặ atunci când urcaţi pe strada Mureşenilor, dupặ Biserica Neagrặ, pe stânga! Dacặ îl şi gặsiţi pe acolo, sigur nu veţi scặpa pânặ ce nu vặ va da nişte vin spre degustare. Ce sặ mai? Iubeşte mult vinul şi se vede!

Ultimul invitat, a fost Gabriel Carol de la Frudisiac (am scris bine?). El a fost singurul invitat care a venit din afara Braşovului şi pe lângặ bagajul sặu de cunoştiinţe şi-a adus 3 bagaje mari. Toate plin cu: cafea (DROP Coffee), aparate de preparat cafea, ustensile pentru cafea, etc. El s-a ocupat de partea de metode alternative de preparare ale cafelei, o tematicặ ce i-a lặsat pe mulţi cu gura cặscatặ! Fiind obişnuiţi cu espresso & cappuccino, mare a fost mirarea cand Gabriel a început sặ vorbeascặ despre: Kalita, V60, Acaia, etc. A fost o lecţie în adevặratul sens al cuvântului iar toţi “cafegii” de acolo au plecat cu siguranţặ mai bogaţi decât au venit! Încặ o datặ, Gabriel, mulţumim pentru aceastặ micặ “revoluţie” a cafelei!

În ultima zi, cu o asemenea bặuturặ de final, (Mioriţa) nu am putut sặ nu avem şi un "tort". Nu prea sunt eu genul acela festiv, dar ceea ce am fặcut împreunặ sặptặmâna trecutặ, merita celebrat! Am renunţat la traditionalul tort şi am rugat-o pe colega noastrặ braşoveanặ Adelina Rusu de la Bặcặnia La Draga sặ ne facặ un Negroni Cheesecake! Pai ori suntem barmani ori nu mai suntem? :) Rezultatul a fost ca acela din reclama aceea de prin anii 2000 în care zicea cineva cặ “singurul regret pe care îl avem este acela cặ avem doar 10 degete” :) Cred cặ o sặ mai apelam la ea, sặ ne mai facặ unul, aşa farặ motiv, doar ca sặ ne bucuram de el! :)

Acestea au fost aceste prime 5 zile ale programului “Arta de a fi barman” dar cu siguranţặ nu vor fi ultimele! Ne vom revedea şi la anul cu alte lucruri interesante din lumea barului! Deja am început sặ desenặm şi tot ceea ce putem spune este cặ nu ne vom opri decât atunci când nu vor mai exista barmani curiosi!

Pânặ atunci vreau sa mulţumesc încặ o datặ tuturor celor care ne-au ajutat sặ ne îndeplinim acest vis, tuturor care au crezut în noi, tuturor care au rặmas alặturi de noi pânặ la final! Oameni precum Trubwasser Robert, Bogdan Stanciu, Lucian Popescu, Trebe Bogdan, Armand Barbu, El Ruxy! Datoritặ vouặ, bartendingul din România, este mai frumos pe zi ce trece!
Multumesc!

Punem punct pentru moment dar din 2016 o luãm iar de la capãt cu lucruri noi şi interesante din lumea barului!

Toate cele bune,
Mihai, Bianca & Cosmin 
          a.k.a
Echipa Bar D.O.M.E

P.S: Cine vrea sặ vadặ pozele din timpul cursului fặcute de Arua Petraşcu şi Horia Petraşcu trageţi un ochi aici, aici, aici, aici şi aici! :)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu